WATER JEL vs. BURNSHIELD

Poslední dobou se nám ozývají zákazníci s dotazy na téma porovnání produktů WATER JEL  a produktů Burnshield. Přikládáme tedy výňatky a shrnutí ze zprávy nezávislé referenční laboratoře, které uvedené prostředky porovnávala.

Účinnost prostředků

U prostředků, které fungují na základě fyzikálního přenosu (tedy odvádí teplo z popáleného místa),  hraje klíčovou roli množství a kvalita gelu, který tento přenos zajišťuje. Aby byly prostředky skutečně efektivní, musí obsahovat dostatečné množství gelu. Standardní balení prostředku  Water Jel  0404 (10×10 cm)  obsahovalo dle zkoušek 50 gramů gelu. Srovnatelné balení prostředku Burnshield obsahovalo 22 gramů.

Množství gelu má samozřejmě hlavní vliv na účinnost a rychlost odvodu tepla ze zasažené plochy. Při pokusném měření činila doba potřebná pro ochlazení zasaženého místa z 80°C na tělesnou teplotu při aplikaci prostředku WATER JEL 0404 (10×10 cm) 4 minuty. Po aplikaci prostředku Burnshiel došlo k ochlazení tkáně na tělesnou teplotu za 7,2 minuty.

Nosič gelu

Při přímém srovnání mají obvazy na rány přibližně stejné rozměry. U prostředku Burnshield je použita jako nosič gelu polyuretanová pěna s tloušťkou zhruba 5 mm, zatímco u prostředků Water Jel polyesterový obvaz, který měří cca 1 milimetr.

Rozdílná tloušťka způsobuje odlišné „chování“ gelu – v případě obvazu na rány Burnshield je gel téměř úplně absorbován houbovitou strukturou nosiče, zatímco u systému Water Jel slouží skutečně pouze jako „adhezní médium“.

Skladování

Podle pokynů výrobce, musí být obvazy na popáleniny Burnshield  uchovávány na chladném místě. To může být dáno absencí konzervačních činidel v gelu Burnshield. Podrobnosti nebylo možno od výrobce nebo zástupce v EU získat.

Sterilní obvazy pro první pomoc při popáleninách Water Jel lze skladovat při teplotách -5 až + 35 °C.

Hydrogelové obvazy na rány Burnshield nelze uchovávat za běžných podmínek skladování pohotovostních služeb! Pro uživatele to znamená, že obvazy Burnshield, jež nejsou skladovány po celou dobu na chladném místě, již nesmí být používány.

Porovnání prostředků na ošetření popálenin  WATER JEL a Burnshield

Water Jel Burnshield
Obsah gelu (rozměr 10×10 cm): 50 gramů 22 gramů
Doba potřebná pro ochlazení rány z 80°C na 37°C: 4 minuty 7,2 minuty
Antibakteriální účinky: Inhibice růstu 15 nejběžnějších popáleninových mikroorganismů Žádné
Nosič: Polyester 1mm

Odolný proti roztržení

Polyuretanová pěna 5mm

Nízká síla v tahu

Doporučené podmínky skladování: -5°C –  +35°C chladné místo