Využití MARLY SKIN®

MARLY SKIN® ve zdravotnictví

Nutnost častého mytí dezinfekce rukou, nošení gumových rukavic a kontakt s krví, močí a dalšími tělními sekrety, stejně jako rostoucí požadavky na hygienu: to vše činí z přípravku Marly Skin zcela nepostradatelného pomocníka pro každodenní ochranu pokožky u těchto profesí. Akutní orální toxicita LD 50   2.000 mg/kg  Výsledek: negativní

MARLY SKIN® v laboratořích

„Ideální“ produkt pro každodenní ochranu pokožky: pokožka – nejen na rukou – je namáhaná každý den nejen opakovaným mytím, dezinfekcí a hygienou, při manipulaci s chemikáliemi, kulturami a sloučeninami, ale také bezpečnostními předpisy, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

MARLY SKIN® u zubních lékařů

Čistící a dezinfekční prostředky, nošení gumových rukavic, kontakt s kovy, plasty, sádrou, prachem při leštění a mnoha dalšími faktory představuje pro pokožku ohromnou zátěž – každý den! Pro tyto lidi, zejména pro laboranty v zubních laboratořích představuje Marly Skin® ideální ochranu pokožky, neboť neovlivňuje cit v prstech, který je pro tyto profese nezbytný. Pokožka zůstává suchá  a nezanechává otisky na choulostivém a cenném materiálu.

MARLY SKIN® u lékařů a v nemocnicích

Každý třetí pacient v této oblasti je potenciálním klientem pro Marly Skin® a každý pátý Marly Skin® opravdu potřebuje. Marly Skin® významně obohacuje řadu produktů, kterou dermatologové používají při externí profylaxi, zejména v případech kontaktních alergií. Ale i pro vše-obecné lékaře představuje přípravek Marly Skin® skutečnou inovaci a používá se s úspěchem u inkontinentních pacientů, kteří mají problémy s podrážděním v urogenitální oblasti. Přípravek Marly Skin® je v tomto segmentu unikátní a nemá srovnatelnou konkurenci.

MARLY SKIN® v průmyslu a na pracovišti

V současném velmi složitém pracovním prostředí, představují chemikálie pro pokožku potenciální nebezpečí. Problémy s pokožkou představují stále závažnější problém téměř ve všech průmyslových odvětvích a vzrůstá rovněž počet absencí v důsledku těchto problémů. Marly Skin® nabízí tu nejlepší ochranu pokožky. V mnoha evropských průmyslových podnicích s prokázalo, že používání Marly Skin® kožní problémy redukuje.

MARLY SKIN® v domácnosti

Existuje mnoho případů, kdy Marly Skin® může pomoci vyřešit problémy jako je například ekzém, dermatitida, kontaktní alergie apod. Bělidla, čistící prostředky pro domácnost, zahradní hnojiva a mnoho dalších materiálů doma i na zahradě mohou způsobit poškození pokožky, Marly Skin® ji pomáhá chránit.