Otázky a odpovědi


Kdo potřebuje DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE®?

Všechny osoby, kteří by mohli přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, agresivními, leptavými a korozívními chemickými látkami.  (nahoru)

Je DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® lékem?

Ne, DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® není lékem ani zdravotnickým prostředkem, který se používá na hojení už vzniklého poranění. Ale slouží k tomu, aby chemická látka byla izolována a nemohla lidskému zraku či pokožce způsobit dalši poranění.  (nahoru)

Na které chemické látky je DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® účinný?

DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® je koncipovaný jako roztok proti veškerým agresivním chemickým látkám. Výrobce, který ručí za bezpečnost produktu, má seznam látek, které jím byly testovány a na všechny existují výsledky testů. Pokud máte látku, s kterou budete pracovat a která není na výše uvedeném seznamu, výrobce je připravený realizovat nevyhnutelné testy z Vámi zaslaných vzorků ve svých laboratořích a výsledky testů Vám oznámit. (nahoru)

Existuje látka na kterou DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® neúčinkuje?

Všechny látky, které obsahují fluór v jakékoliv podobě, se deaktivují roztokem pod názvem HEXAFLUORINE®, protože běžný roztok DIPHOTERINE® je zde nedostatečně účinný. Na všechny ostatní látky je účinný DIPHOTERINE®(nahoru)

Měl by se použít před aplikací DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® napřed jiný oplach?

NE. Protože při použití samotného DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® máte jistotu, že používáte skutečně se sterilním a účinným produktem.  (nahoru)

Jak účinkuje DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE®?

Molekula DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® absorbuje molekulu chemicky agresivní látky. Chemická látka reaguje s volným OH- nebo volným H+ molekuly DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE®. Izoluje ji a tak ji znemožní další reakce.  (nahoru)

Nebylo by lepší chemikálii nejdříve zneutralizovat, namísto izolace a odplavení?

NE, abychom dosáhly neutralizaci, museli bychom jsme v krátkém časovém úseku přesně určeným množstvím odpovídající látky zastavit chemickou reakci. Ale i kdyby se nám toto podařilo, vzniklé teplo by s určitostí způsobilo těžkou tepelnou popáleninu.  (nahoru)

Je nevýhodou opláchnout chemickou popáleninu nejdříve vodou?

ANO, voda účinnost DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® snižuje. Je to z důvodu, že voda může chemickou reakci urychlit, a tím poškození pokožky a zraku zhoršit. Poraněný se bude díky částečnému odplavení chemické látky z povrchu pokožky cítit jistěji a může následné ošetření zanedbat.  (nahoru)

Jaká je alternativa produktů DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE®?

Dodnes neexistuje žádný porovnatelný produkt.  (nahoru)

Při jakých teplotách má být DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® skladován?

Produkt začíná mrznout při –1o C bez toho, že by produkt po jeho rozmrazení změnil své vlastnosti. V extrémních případech DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® vydrží teploty až 250o C po dobu 20 minut bez poškození. (nahoru)

Je možné DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® vypít v případě polknutí chemických látek?

Až do dnešního dne nemá DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® odpovídající otestované doporučení.  (nahoru)

Jak reaguje DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® na pokožku těla?

DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® má neutrální pH, to znamená, že není agresivní ani toxický.  (nahoru)

Po jakém čase má být DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® použit?

V případě nehody okamžitě a je nevyhnutelně nutné aby byl použit celý obsah oplachu. Jednotlivá balení a jejich velikosti jsou stanoveny podle dlouholetých zkušeností při používání. Jen použití celého objemu zaručí maximální možnou pomoc postiženému a snížení možných následků.  (nahoru)

Je nutné po použití DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® konzultovat poranění s lékařem?

Je nevyhnutelné po použití DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® navštívit lékaře a dát si prohlédnout poranění lékařem, abychom jsme si byli jistí, že poranění nezanechá další následky. A to i tehdy, pokud se cítíte úplně v pořádku.  (nahoru)

Jak se chová DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® při termických popáleninách?

Při použití produktů DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® na termické popáleniny dosáhneme jen slabé účinnosti. Při kombinaci termických a chemických popálenin je třeba požít nejdříve produkty DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® a po tomto oplachu chemické látky použít prostředky WATER JEL® na termické popáleniny.  (nahoru)

Kde byl DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® vyvinut a kdo ho vyrábí?

Produkty DIPHOTERINE® a HEXAFLUORINE® jsou řešení, které vzešlo od skupiny lékařů, chemických inženýrů a farmaceutů, výrobcem je firma Prevor, která má sídlo a místo výroby v Paříži.  (nahoru)