Zařazení WATER JEL do číselníku VZP pro úhradu

Od 1. 10. 2004 jsou prostředky WATER JEL® plně hrazeny zdravotní pojišťovnou pro Zdravotní záchranné služby jako zvlášť účtovaný materiál (ZÚM) podskupina 56 (další chirurgický materiál).

Přesné kódy jednotlivých balení:

0031414 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 0206 ROZMĚR 5 × 15 CM
0031415 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 0404 ROZMĚR 10 × 10 CM
0031416 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 0416 ROZMĚR 10 × 40 CM
0031417 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 0818 ROZMĚR 20 × 45 CM
0083223 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 0820 ROZMĚR 20 × 55 CM
0031418 ROUŠKA POPÁLENINOVÁ STERILNÍ WATER JEL
WATER JEL 1216 ROZMĚR 30,5 × 40,5 CM