WATER JEL® první pomoc při popáleninách

WATER JEL® je prostředek první pomoci při  popáleninách, to znamená, že je využitelný všude tam, kde existuje reálné riziko popálení, např. přímým ohněm, horkou tekutinou, párou, hořícím kovem, zásahem elektrického proudu, případně výbuchem apod..

S současné době pro Vás připravujeme nové balení WATER JEL® tam kde hrozí riziko slunečních popálenin, tzn. nejen v domácích lékárničkách nebo lékárničkách pro dovolené, ale i u venkovních pracovních čet.

Oblíbený produkt k prevenci a ošetření radiační dermatitidy Waterjel R1R2 je dnes k dispozici jako Radiaderm a všechny informace naleznete na našem webu www.Jizvy.eu.

Prostředek je zejména určen pro zásahové jednotky požární ochrany, vozy rychlé záchranné služby první pomoci, lékárniček první pomoci na pracovištích, ale i v domácnosti apod. Výrazným způsobem zkracuje čas při poskytnutí pomoci a tím zabraňuje rozšíření a prohloubení popáleninového zranění.

Prostředky WATER JEL® jsou standardní výbavou všech členských armád NATO a výbavou řady policejních složek zemí západní Evropy.