Zoll AED – Automatické externí defibrilátory

Automatizovaný Externí Defibrilátor je defibrilátor určený pro širokou veřejnost, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardii řízený výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu tzv. defibrilaci.

Jak slouží AED?

Když nastane náhlá srdeční zástava je faktem, že pouze polovina z obětí bude potřebovat šok pro defibrilaci. Ale všichni budou vyžadovat kardiopulmonální resuscitaci (KPR). K ní a jejímu správnému provedení vám pomůže po celou dobu právě AED. AED Plus je schopen sledovat kvalitu KPR a poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu pro hloubku a rychlosti stlačení hrudníku. Audio a vizuální výzvy pomůžou při záchraně jako žádný jiný AED.

Jaké AED nabízíme?

Další podrobnosti Vám rádi sdělíme na našich kontaktech nebo za Vámi rádi přijedeme.