Praktický test výstražného trojúhelníku firmy TRIOPAN AG zapůjčený společností VAVA.eu s.r.o.

Test byl zaměřen na stabilitu technického prostředku vůči proudění vzduchu, které vzniká při průjezdu motorových vozidel po straně vozidla a za ním.

Pro test byl zvolen nejmenší výstražný trojúhelník firmy Triopan AG s výškou konstrukce 62 cm a šířkou 75 cm a použita zásahová vozidla o hmotnostních kategoriích typu L – lehké (od 3 tun do 7,5 tuny včetně) a M – střední (od 7,5 tuny do 14 tun včetně).

Při testu byl vytvořen videozáznam, který byl pořízen jak z prostoru kabiny vozidla hmotnostní kategorie M, tak z prostoru mimo vozidlo.

Ani při jednom průjezdu vozidel nebyl pozorován sebemenší posun nebo deformace technického prostředku firmy Triopan AG. Rychlosti vozidla typu M se pohybovaly při testech mezi 50 až 62 km/h.

Ze zkušeností jednotky HZS ČB Suché Vrbné, HUS JčK ÚO České Budějovice, která tyto trojúhelníky testuje již půl roku v ostrém provozu – komunikacích všech tříd nebyl zaznamenán žádný problém se stabilizací vlivem projíždějících vozidel kolem těchto technických prostředků. Jednotka uvádí, že rychlosti, kterými se kolem těchto trojúhelníků projíždí, jsou daleko větší, než při tomto testu.

Garantem testu jsou jednotky HZS JČK ČB směny C. Test byl proveden v 11:15 hod. dne 22. 12.  2019 v Českých Budějovicích.

autor testu –  nstržm. Jan Vachek hlavní instruktor první pomoci u HZS JčK