SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Vyjádření k produktům společnosti WATER JEL®

Institut pro neodkladnou péči AGAN – Německo
MUDr. Dušan Libiak ředitel Zdravotnické záchranné služby okresu Pardubice
MUDr. Petra Karpety z Revírní báňské záchranné stanice Ostrava-Radvanice
MUDr. Moniky Adámkové z popáleninového centra FNsP Ostrava
Prim. MUDr. Ludomír Brože, přednosty Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady
MUDr. Jan Vesecký, MINISTERSTVO OBRANY – GŠ odbor vojenského zdravotnictví
MUDr. Ján Babíka, CSc, přednosty Kliniky popálenin, Košice
Prof. MUDr. Pavel Brychta CSc., Přednosta kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie, Brno


INSTITUT PRO NEODKLADNOU PÉČI AGAN – Německo (ORIGINÁL Agan)

 

Souhrn pro praxi

……….. WATER JEL® systém nabízí možnost účinného ochlazování popálené ranné plochy při nepatrných tepelných ztrátách pacienta. Hypotermie mohou být použitím systémů na bázi gelu redukovány nebo téměř eliminovány. Kromě dobrého analgetického, ochlazovacího a bakteriostatického účinku WATER JEL® představuje universální použitelností v preklinické oblasti zvýšení kvality péče o těžce popálené.

Literatura: časopis RETUNGSDIENST č. 5/2002 strany 440-443.

(nahoru)


ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OKRESU PARDUBICE (ORIGINÁL MUDr. Libiak)

 

WATER JEL® – naše zkušenosti s použitím tohoto prostředku

……….. S jeho vlastnostmi jsme spokojení – možnost skladování přímo ve voze, jednoduchost použití se snadnou modelovatelností na popálené ploše a  dobrou odstranitelností, rychlým nástupem účinku – to vše činí WATER JEL® ideálním prostředkem pro poskytování první pomoci při popáleninových úrazech.

Musíme objektivně konstatovat, že u malého podílu pacientů (absolutně 2) se po přiložení WATER-JELu objevil pocit zintenzivnění pálení, který do 3 minut vymizel, pouze v jednom případě musel být WATER JEL® sňat pro přetrvávaní nepříjemného pocitu u pacienta.

Obecně Však konstatujeme, že WATER JEL® je vhodným prostředkem k poskytování první pomoci při popáleninových traumatech. Jednoduchost jeho aplikace a dobré podmínky skladovatelnosti jej předurčují k tomu, aby se stal součástí vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích.

MUDr. Dušan Libiak – ředitel

Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice

(nahoru)


Poznatky při používání přípravku WATER JEL® (ORIGINÁL MUDr. Karpeta)

 

Přípravek používáme na našem pracovišti RBZS Ostrava od roku 1984. Je ve vybavení sanitních vozidel a byl již mnohokrát použit při důlních požárech, výbuchu metanu a popáleninách el.proudem.

Z pohledu lékaře rychlé záchranné služby mohu k použití WATER JEL® uvést:

- Výrobek má velmi kvalitní obal. Ani při práci v našich velmi náročných pracovních podmínkách nedochází k poškození obalu a tím znehodnocení obsahu. Je rovněž velmi dobře skladný.
- Vzhledem k velkému obsahu gelu ve vlněné tkanině rouška velmi dobře přilne k povrchu těla a většinou není třeba použít obvazy k fixaci.
- Má velmi dobrý analgetický efekt, postižení pociťují velmi rychle velkou úlevu a většinou již nepotřebují podat další analgetika do žíly.
- Chladivý efekt je dostatečný i při použití přes části oděvu, pokud nejdou odstranit.
Velmi dobrý bakteriální účinek. U postižených, kteří byli ošetřeni WATER JEL® nedocházelo k zánětlivým komplikacím v průběhu dalšího léčení.

Z á v ě r: Naše zkušenosti s použitím WATER JEL® jsou velmi dobré.

MUDr. Petr Karpeta – Revírní báňská záchranná stanice Ostrava Radvanice.

(nahoru)


Lékařská zpráva o použití chladícího obvazového materiálu – WATER JEL® (ORIGINÁL MUDr. Adámková)

 

WATER JEL® je připravován z přírodních olejů ve spojení se zvlhčujícími a chladícími preparáty na bázi deionisované vody. Může být aplikován na rány volně jako gel nebo na 100% vlněných polštářcích různé velikosti. Preparát byl vyzkoušen u 74 popálených při rozsahu popálení od 8 do 41% povrchu tělního. Na podkladě klinických, bakteriologických a biochemických vyšetření bylo zjištěno, že WATER JEL® :

- ihned snižuje teplotu v místě popálení na isotermickou hodnotu, čímž zabrání prohloubení popálení
- blokace nervových zakončení má za následek dobré analgetické účinky, které vedou k ústupu a vymizení bolesti
- neovlivňuje biochemické parametry postiženého
- jako obvaz na vlněném podkladě je snadno modelovatelný a dobře odstranitelný
- má dobré antimykotické a antibakteriální účinky, s výjimkou Streptococcus faecalis a Clostridium difficile
- nemá alergizující účinek, je netoxický, rozpustný ve vodě

Všechny tyto vlastnosti předurčují WATER JEL® jako obvaz první pomoci při malých a středně rozsáhlých popáleninách. Při rozsáhlých popáleních je možno jej použít pouze k chlazení obličeje, rukou a nohou, neboť jeho aplikace u rozsáhlých popálenin, tj. u dospělých nad 20% povrchu tělního vede k prohloubení šoku. Bylo by vhodné, kdyby se tento obvaz mohl stát součástí vybavení první pomoci ve všech továrnách a zařízeních, kde mohou být pracovníci vystaveni nadměrné teplotě.

V Ostravě 29.6.1999
MUDr. Monika Adámková
Popáleninové centrum
FNsP Ostrava

(nahoru)


KLINIKA POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
UNIVERZITA KARLOVA, KLINICKÁ BÁZE 3.LÉKAŘSKÉ FAKULTY (ORIGINÁL MUDr. Brož)

 

Praha 27.ledna 2000

Věc: vybavení lékárniček zásahových a hasičských vozů – WATER JEL®

Každá autolékárnička by měla být vybavena prostředkem určeným k první pomoci při termickém úrazu. Rychlé zásahové vozy, které se obvykle dostávají na místo neštěstí jako jedni z prvních, musí být vybaveny širokou škálou velikostí prostředků první pomoci k zabránění a postupu tepelné noxy hluboko do tkání. Chlazení postižené plochy je nejúčinnější prostředek, jak zabránit nevratnému poškození kožní tkáně. Potlačením bolesti, která je u popálenin II.stupně maximální, se zároveň snižuje riziko popáleninového šoku. Podstatná je rychlost, s jakou je první pomoc aplikována. Proto je nezbytné toto vybavení u zásahových a hasičských vozů. Pouze nedoporučuji aplikovat WATER JEL® v rozměrech 244 x 183 cm přímo na tělo, protože dochází k paradoxní reakci organizmu (vazokonstrikce) – ponechat na rozhodnutí zdravotníků.

Závěr: Prostředek WATER JEL® svým chladivým účinkem je vhodný pro vybavení zásahových a hasičských vozů.

Prim. MUDr. Ludomír Brož
přednosta Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady Praha 10

(nahoru)


Výpis z vyjádření MINISTERSTVA OBRANY – GŠ, Odboru vojenského zdravotnictví ze dne 2.července 1999 (ORIGINÁL MUDr. Vesecký)

 

…Vzorky byly testovány na katedře válečné chirurgie Vojenské lékařské akademie a na oddělení popálenin téhož ústavu v klinických podmínkách. Zkoušené vzorky vykázaly dobré vlastnosti ve shodě s firemními údaji.Vámi nabízené výrobky doporučíme prostřednictvím našeho odborného časopisu zdravotnickým zařízením AČR. …

Náčelník zdravotnické služby AČR
plukovník MUDr. Jan Vesecký

(nahoru)


Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Košice – doporučuje zavedení chladicích obvazových materiálů WATER JEL® (ORIGINÁL MUDr. Babík)

 

Věc : Doporučení chladicích obvazů

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích – Šaci, na základě dosavadních zkušeností, jako i závěr výzkumné úlohy o chlazení termických úrazů v roce 1987 doporučuje používání chladicích obvazů WATER JEL® , jako nejvhodnější první pomoc.

Na základě výzkumu bylo zjištěné, že včasné použití chlazení popáleninové rány dokáže zabránit prohloubení defektu, a sníží bolest na minimum ihned po použití. Donedávna bylo používané v rámci první pomoci chlazení vodou.Od roku 1989 byly ve vyspělých státech postupně zavedené chladicí obvazy typu WATER JEL®, které zjednodušují poskytnutí první pomoci při termických úrazech. Použití uvedeného přípravku nejen chladí a zmenšuje bolest postihnutého místa, ale chrání ránu před kontaminací, což umožní zlepšení a zkrácení doby hojení. Klinika popálenina rekonstrukční chirurgie od roku 1990 používá chladicí obvazy typu WATER JEL® , jako první pomoc při termických úrazech s velmi dobrými výsledky.

Vhodnost použití uvedeného obvazu doporučujeme pro všechny typy lékárniček první pomoci, do výbavy vozů rychlé záchranné pomoci, do výbavy hasičů a záchranářů jako i do skříněk první pomoci všech horkých provozů. Použití chladicího obvazu WATER JEL® zajistí bezprostřední chlazení ihned po přiložení po dobu 3 – 5 hodin, což představuje dostatečný čas na transport pacienta na místo poskytnutí odborné lékařské pomoci. Použití uvedeného obvazu sníží stupeň poškození, omezí náklady na léčení a zlepší konečný vzhled zahojené rány.

Chladicí obvazy WATER JEL® dovážené firmou MEDISHOP spol. s r.o. doporučuje Klinika popálenin a rek. chirurgie jako nejlepší první pomoc při termických úrazech.

S pozdravem
MUDr. Ján Babík, CSc
přednosta Kliniky popálenin
Klinika popálenin Košice

(nahoru)


Nancy L.Caroline M.D.

 

Metulla

Izrael

……………..Stalo se to minulý březen zde v severní Galilei, kdy dva a půl leté dítě nově přistěhovaných ruských imigrantů spadlo do vany s téměř vařící vodou a utrpělo popáleniny 2.stupně na 80 – 90% povrchu těla včetně obličeje. Slyšela jsem MICU, jak z místa nehody hlásila tuto událost a požadovala helikoptéru k převozu dítěte do Rambamské nemocnice ve městě Haifa. Protože jsem stále ještě měla u sebe pár obvazů Water-jel, které jste mi zaslali, spojila jsem se vysílačkou s ambulancí a řekla, že na ně počkám u místa přistání helikoptéry. Na místo přistání jsme dorazili téměř ve stejný čas. Použila jsem všechny zbývající obvazy Water-jel, kterými jsem pokryla většinu kritických míst (tváře dítěte, ruce, nohy, genitálie a vše co se dalo obvazy ještě pokrýt).

Za pár týdnů se v novinách objevila fotografie dítěte s podtitulkem: „Doktoři konstatovali, že se jedná o zázrak“. Článek pokračoval popisováním úžasu lékařského personálu v nemocnici Rambam, že se stav popálenin nijak nezhoršoval a nedošlo k trvalým následkům. Lékaři v nemocnici nevěděli, že na místě nehody byl použit speciální gelový obvaz…………..

Nancy L. Caroline M.D.

10.ledna 1993