SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Jak vlastně WATER JEL funguje?

Co je aktivní složkou ve WATER JEL?

Co je aktivní složkou Cool Jel a Burn Jel EU?

Kdy bych měl použít který WATER JEL produkt?

Mohu použít WATER JEL při poleptání?

Mají WATER JEL produkty dané datum spotřeby?

Jak by měly být prodkuty WATER JEL uskladněny


Jak vlastně WATER JEL funguje?

WATER JEL chladí popáleniny díky nanesenému gelu, ve kterém probíhá transfer horkosti, tzn. odvádění horkosti z povrchu těla pacienta do gelu. Toto odvádění tepla gelem zmenšuje nebezpečí zničení tkáně, protože je horkost eliminována ještě před proniknutím do hlubších vrstev pokožky. Díky tomuto principu udržují produkty WATER JEL rovněž přirozenou teplotu pacienta, čímž vylučují nebezpečí podchlazení vznikající při ošetřování popálenin. Tato skutečnost je doložena v nezávislé vědecké studii, kterou je možno na vyžádání získat v originálním znění.

Výňatek ze studie University of Miami School of Medicine:

“WATER JEL popáleninové obvazy redukují teplotu v oblasti rány, aniž by vyvolávaly klesání tělesné teploty. Z výsledků testů nevyplývá riziko vzniku hypotermie po použití produktů. Jsme toho názoru, že snížením teploty rány je redukována progrese zranění, čímž je podporován léčebný proces. Přítomnost tenčí vrstvy epidermální a dermální nekrózy 4 dny po testu, je důležitým argumentem pro používání WATER JEL při poskytování první pomoci.”

(nahoru)

Co je aktivní složkou ve WATER JEL?

WATER JEL obvazy a přikrývky jsou medicinské produkty třídy II b. Ve WATER JEL produktech, gelu nebo nosném materiálu nejsou obsaženy žádné „aktivní“ složky, obdobně jako účinných látkách v lécích.

(nahoru)

Co je aktivní složkou Cool Jel a Burn Jel EU?

Cool Jel a Burn Jel EU jsou čistě gelové produkty, u kterých se složení gelu zakládá na zkušenostech z WATER JEL produkce. I zde se jedná o klasické medicinské produkty třídy IIb. V Cool Jel nebo Burn Jel EU se nenachází žádná „aktivní“ složka obdobná účinným látkám v lécích.

(nahoru)

Kdy bych měl použít který WATER JEL produkt?

WATER JEL obvazy a přikrývky byly vyvinuty pro použití při všech formách popálenin, opařenin a poleptání. Mohou být bez obav použity na velkoplošná zranění.

Burn Jel EU je vhodný pro použití při menších popáleninách. Menší popáleniny a opařeniny jsou rovněž velmi bolestivé, takže použití Burn Jel EU může pomoci zmírnit bolesti.

(nahoru)

Mohu použít WATER JEL při poleptání?

WATER JEL produkty je při poleptání chemikáliemi možné použít. Prosíme, dbejte obzvláště na nezbytnost, že při použití WATER JEL při chemických popáleninách a obzvláště při nasazení na vodu se vážících chemikálií je ještě před použití produktu WATER JEL nezbytné provedení neutralizace tekoucí vodou nebo k tomu určenou protilátkou. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla zajištěna případná informace k chemikálii, která zranění způsobila, například záznam o zabezpečení. Dále by mělo z důvodu vlastní ochrany před elektrickým proudem dojít k zastavení elektrického přívodu ještě předtím, než je použit WATER JEL, který je z 96% složen z vody.

(nahoru)

Mají WATER JEL produkty dané datum spotřeby?

Abychom zajistili vysokou kvalitu produktů a jejich složení zůstávalo neměnné, jsou produkty WATER JEL označeny datem spotřeby. Zpravidla mají WATER JEL obvazy, krytí, Cool Jel příp. Burn Jel EU trvanlivost 5 let. Vyraženým datem spotřeby je garantováno, že se produkty nacházejí ve výborném stavu a jsou vhodné pro použití.

Když produkty WATER JEL vykazují datum po určeném datumu spotřeby, měly by být z důvodů zajištění kvality staženy z oběhu a používání. Kanystry mohou být přidány do místního recyklačního programu. Gel je ve vodě 100% rozpustný a biologicky odbouratelný, proto je možné jej odložit do běžného domovního odpadu. Pro všechny produkty WATER JEL není nutné žádné zvláštní zařízení pro likvidaci odpadu.

(nahoru)

Jak by měly být produkty WATER JEL uskladněny?

Při skladování WATER JEL produktů není třeba dbát na žádná zvláštní pravidla. Optimální teplota pro uskladnění se pohybuje od –0,5 do + 35,0 OC. Odchylky od optima pro uskladnění produktů v záchranném voze nemají vliv na použití prostředků. Dokonce ani zmrznutí neškodí kvalitě produktu, po rozmrznutí je opět možné plné nasazení produktu. Ostatně, WATER JEL mrzne při cca. –15OC, takže by ke zmrznutí nemělo docházet často.

 

(nahoru)