SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

WATER JEL® první pomoc při popáleninách

WATER JEL® je prostředek první pomoci při  popáleninách, to znamená, že je využitelný všude tam, kde existuje reálné riziko popálení, např. přímým ohněm, horkou tekutinou, párou, hořícím kovem, zásahem elektrického proudu, případně výbuchem apod..

S současné době pro Vás připravujeme nové balení WATER JEL® tam kde hrozí riziko slunečních popálenin, tzn. nejen v domácích lékárničkách nebo lékárničkách pro dovolené, ale i u venkovních pracovních čet.

Posledním specifickým odvětvím působnosti je schopnost WATER JEL® účinně ošetřovat rány způsobené radiačními zářiči při onkologických potížích. V současné době se provádí závěrečné testování v onkologické praxi.

Prostředek je zejména určen pro zásahové jednotky požární ochrany, vozy rychlé záchranné služby první pomoci, lékárniček první pomoci na pracovištích, ale i v domácnosti apod. Výrazným způsobem zkracuje čas při poskytnutí pomoci a tím zabraňuje rozšíření a prohloubení popáleninového zranění.

Prostředky WATER JEL® jsou standardní výbavou všech členských armád NATO a výbavou řady policejních složek zemí západní Evropy.

Produktové typy WATER JEL®

WATER JEL Burn Dresing, Burn Jel – první pomoc při termických popáleninách.

WATER JEL SUNBURN GEL – první pomoc při popáleninách od slunce.

WATER JEL R1 & R2 – ošetření postradiačních reakcích kůže způsobených radiačními zářiči.