SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Oddělení radiační onkologie (originál)

Skúsenosti s prípravkom Water Jel R1-R2 na Oddelení radiačnej onkológie VOÚ, a.s.

Prípravok sme mali na oddelení od januára tohto roku. Vyskúšali sme ho u štyroch pacientov. Prvý pacient mal rozsiahle ožarovanie v oblasti chrbta po operácii sarkómu mäkkých častí. Pri plánovaní liečby bol použitý bolus, koža bola teda ožiarená dávkou 54Gy. Objavila sa len erytémová reakcia, pacient absolvoval liečbu len s minimálnymi ťažkosťami. Prípravok sme tiež použili u troch pacientov s liečených pre lokoregionálne pokročilý karcinóm hlavy a krku. Dvaja pacienti mali 3DCRT a jeden IMRT plánovanie, v cieľovom objeme bol celý krk v dávke 50 – 54Gy a pokročilý nádor hlavy a krku v dávke 70Gy. Konkomitantne s rádioterapiu bola v dvoch prípadoch podávaná cisplatina a v jednom cetuximab. Vo všetkých prípadoch sme pozorovali len erytémovú reakciu – 1. stupeň podľa CTC v. 4. V poslednom prípade sme prípravok použili u pacientky s pokročilým inoperabilným rektálnym karcinómom infiltrujúcim aj análny kanál a pošvu,  u ktorej sa objavila vlhká deskvamácia v oblasti perinea a gluteálnej ryhy. Po lokálnom použití nastala okamžitá úľava – podobná, akú sme pozorovali u steroidných lokálnych prípravkoch..

Súhrnne, naše skúsenosti sú veľmi dobré, aplikácia prináša pacientom subjektívnu úľavu a zlepšuje toleranciu liečby. Plánujeme použitie prípravku vo vybraných prípadoch aj v budúcnosti, indikácia bude však zrejme obmedzená cenou.

 

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

primár

Oddelenia radiačnej onkológie

VOÚ, a.s.