SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Používání WATER JEL R1 a R2 při radioterapii (RT)

FN Ostrava Klinika onkologická -  listopad 2009 – březen 2010. (originál zprávy)

S použitím přípravku WATER JEL R1 a R2 jsme začali na naší klinice koncem listopadu 2009. První aplikace přípravku jsme začali u hospitalizovaných pacientů, z důvodu možné častější kontroly ošetřované plochy a hodnocení efektu ošetřování. V lednu 2010 jsme zahájili používání WATER JEL R1 a R2 i u pacientů léčených  radioterapií (RT) ambulantně.

V průběhu studie jsme ošetřili celkem 26 pacientů v průběhu radioterapie. Hospitalizovaných bylo 9 pacientů a 17 pacientů bylo ozařovaných ambulantně. Předem jsme měli vybranou cílovou skupinu pacientů s radioterapií v oblasti hlavy a krku, kde kůže je nejvíce náchylná na posradiační nežádoucí reakci. V průběhu používání přípravku R1 a R2 se objevili i pacienti i s jinou lokalitou ozařovaného pole, kde běžně užívaný způsob ošetřování reakce nebyl dostatečný. Jednalo se především o velkou ozařovanou plochu hrudníku při onemocnění prsu a pacienty s ozařovaným polem v oblasti malé pánve.

Používání R1, R2:

celkem pacientů                              26
RT oblast hlava + krk                     15
RT oblast hrudník                              8
RT oblast malé pánve                       3

S aplikací R1 a R2 jsme nezačínali preventivně. K první aplikaci jsme přistoupili ve chvíli, kdy ozařovaná oblast jevila již první známky postradiační reakce (mírné zarudnutí), nebo když pacient začal udávat první subjektivní potíže související s radioterapií (suchou kůži, pálení, pnutí kůže v ozařované oblasti). Aplikaci R1 a R2 jsme zahájili cca po prvních deseti ozařováních. Ve třech případech jsme zahájili ošetřování přípravkem R1, R2 až ve chvíli, kdy pacienti ozařovali ambulantně a k řešení posradiační reakce se k nám dostali ve chvíli značného poškození kožní integrity spojené s bolestí a přítomností infekce v ozařovaném poli.

Použití WATER JEL R1.

Nanesení přípravku na ozařovanou oblast bezprostředně po ozáření.

Pocity pacientů: pacienti po první aplikaci udávají zlehka mírné štípání po dobu 1 minuty a to převážně v místech kde již došlo k poškození kožní integrity. Subjektivní pocit štípání odeznívá a pacienti poté vnímají chladivý efekt přípravku s výrazným analgetickým účinkem. Po 30 min, dochází k vstřebání téměř celého množství naneseného gelu.

Použití WATER JEL R2.

Po dvou hodinách po aplikaci R1 jsme nanášeli R2 opakovaně v 3 hodinových intervalech. Ne v noci. Ve všech případech bylo nutné složku R2, dle návodu výrobce, nanášet na ozařovanou oblast opakovaně i několikrát denně, aby nedocházelo k pnutí a vysychání kůže.

Pocity pacientů: po jeho aplikaci pacienti udávají přetrvávající analgetický účinek přípravku a hydrataci kůže, nedochází k jejímu pnutí. Pacienti nepotřebovali navýšení analgetik.

Pouze v jediném případě byla přerušená léčba RT u ambulantního pacienta, z důvodu poškození kožní integrity. A v jednom případě byla ukončena aplikace R1 a R2, kde důvodem byla netolerance pacienta – štípání až pálení po aplikaci, které přetrvávalo a neodeznívalo.

WATER JEL R1 a R2  pacienti vnímali velmi pozitivně. Zarudnutí kůže se nezvětšovalo, naopak se zmírnilo.

Závěr používání WATER JEL R1 a R2 :

-          analgetický efekt            ANO

-          chladivý efekt                  ANO

-          rychlá epitelizace           ANO

-          snadná aplikace              ANO

-          hydratace kůže                ANO

-          compleance pacienta    ANO

Radioterapie je efektivním způsobem léčby onkologických onemocnění, který však bohužel představuje pro pacienty značnou zátěž v podobě nežádoucích vedlejších účinků. Jedním z nich jsou postradiační reakce pokožky na ošetřovaných částech těla.

Dvoufázový přípravek WATER JEL R1 a R2  firmy WATER JEL Technologies se při používání na našem oddělení velmi osvědčil, pomáhal řešil všechny aspekty posradičních popálenin, od tišení bolesti až po podporu hojení  a hydrataci pokožky. Ošetřující personál hodnotí efektivitu tohoto přípravku stejně pozitivně jako samotní pacienti a věří, že až se stane dostupným nejen v rámci studie, může nemocným pomoci v jejich boji se závažnou chorobou.

Mgr. Erika Hajnová Fukasová
staniční sestra

Petra Dopiráková
konzultantka pro léčení ran

V Ostravě 16.4.2010