SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 JIHLAVA

Onkologické oddělení, Prim. MUDr. Lubomír Slavíček (originál)

WATER JEL R1, WATER JEL R2

Na našem pracovišti Onkologickém oddělení nemocnice Jihlava jsme měli možnost vyzkoušet ošetřování kožních postradiačních reakcí pomocí preparátu VATER JEL R1I a R2.

Po aplikaci v průběhu ozařovací série jsme pozorovali rychlý nástup zmírnění poradiační reakce až postupné zhojení kůže ozařovaného pole. Při preventivní aplikaci gelu R1 a R2 (od počátku ozařování) pak téměř nedocházelo k poradiační kožní reakci během celé série ozařování, maximálně až při několika posledních ozářeních, což ale bylo snadno ošetřovatelsky zvládnuto.

Po těchto úvodních dobrých zkušenostech jsme se rozhodli u vybraných nemocných tento přípravek zavést při ozařování hlavy a krku do rutinni praxe současné s prvním ozářením.

Podle našich zkušeností je evidentní, že gel VATER JEL R1 a R2 jak při terapeutickém tak při preventivním používání jednoznačně zvyšuje kvalitu života onkologického pacienta během léčby ozařováním. Vzhledem k úhradě přípravku nemocným je zátěž rozpočtu oddělení nulová. V každém případě je nedílnou součástí této léčby důkladná edukace nemocného a jeho spolupráce s ošetřujícím personálem.

V Jihlavé dne 25.1.2011

prim.MUDr. Slavíček Lubomír