SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz
Prof. Dr. Med. H.-G. Sonntag 

Ředitel : Oddělení hygieny a lékařské mikrobiologie

Hygienický institut univerzity

Im Neuenheimer Feld 324 

D – 69120 Heidelberg

Telefon : 0 62 21 /56 8310

Fax : 0 62 21 / 56 58 57


Odborná zpráva a hodnocení srovnávací analýzy ošetřovatelské péče s využitím přípravku Marly
Skin*)


1. Zadání a parametry

1.1. Zadání

Podle vašich pokynů bylo provedeno porovnání použití přípravku Marly Skin s ostatními přípravky ve dvou segmentech ošetřovatelské péči (rehabilitační centrum pro pacienty se závažným fyzickým postižením a pečovatelský dům pro seniory), celkem na 18 pacientech.

1.2. Pacienti

Testované osoby, 8 žen a 10 mužů vyžadujících ošetřovatelskou péči, patřilo do různých věkových skupin, první skupina mladých od 2 do 21 let (průměrný věk 10,4 roku), druhá skupina starších od 80 do 92 let (průměrný věk v této skupině byl 87 let). Celková doba po kterou byla poskytována péče se u mladší skupiny pohybovala od 2 do 8 měsíců (v průměru 3,5 měsíce), u starší skupiny mezi 51 a 132 měsíci (v průměru 80,5 měsíce).  U 12 pacientů byla ošetřovatelská péče poskytována z důvodu fyzického postižení, u 2 pacientů mentálního postižení, u 4 fyzického i mentálního postižení. 4 pacienti byli vzhledem ke svému stavu trvale upoutáni na lůžko, 11 pacientů bylo schopných si sednout i mimo lůžko a 3 pacienti byly v omezeném rozsahu schopni chůze. Všichni pacienti trpěli inkontinencí a žádný z nich nebyl schopen sám provádět osobní hygienu (mýt se). Tu stejně jako další ošetřovatelské úkony prováděl ošetřující personál.

1.3. Trvání testu

Ošetřování přípravkem Marly Skin probíhalo po dobu tří týdnů, v osmi z osmnácti případů po dobu čtyř a šesti týdnů.

1.4. Srovnávané přípravky

Do doby než začal být používán přípravek Marly Skin, byly u všech 18 pozorovaných pacientů používány jiné ošetřující přípravky. Díky tomu mohlo být provedeno přímé porovnání účinků těchto přípravků s účinky přípravku Marly Skin u stejných pacientů.

1.5. Parametry testu

Srovnávací test prováděl ošetřující personál pomocí připraveného dotazníku. V něm byly zahrnuty následující otázky:

-          Množství ošetřujícího přípravku použité pro každého pacienta

-          Doba potřebná pro základní ošetření

-          Četnost ošetření v průběhu dne

-          Snadnost použití ošetřujících přípravků

-          Účinky ošetřujícího přípravku na pacienta a

-          Účinky na ošetřující personál


2.
Výsledky

Z výše popsaných oblastí ošetřovatelské péče byly získány následující výsledky:

2.1. Množství ošetřujícího přípravku použité pro každého pacienta

Průměrné množství přípravku Marly Skin použité na každého pacienta ve sledované době představovalo 0,8 balení, množství ostatních ošetřujících přípravků bylo 5x vyšší (čtyři objemově srovnatelná balení).

2.2. Doba potřebná pro základní ošetření

Průměrná doba potřebná pro jednorázovou aplikaci přípravku Marly Skin byla 5 minut,          u ostatních ošetřujících přípravků průměrně 9,7 minut, tj. téměř dvojnásobně dlouhá.

2.3. Četnost ošetření v průběhu dne

Průměrná četnost ošetření přípravkem Marly Skin v průběhu dne byla 3,4. U ostatních přípravků 5,5. Četnost aplikace ostatních přípravků byla výrazně vyšší.

2.4. Snadnost použití ošetřujících přípravků

Pro hodnocení tohoto parametru byla použita stupnice od 1 do 5 (1 = vynikající,                           5 = nevyhovující). Otázka týkající se snadnosti aplikace přípravku Marly Skin byla pacienty   17 x hodnocena známkou 1 a jednou známkou 2, tj. téměř výhradně známkou 1. Ostatní přípravky byly z hlediska snadnosti aplikace hodnoceny známkami uspokojivý až dostatečný.

Současně hodnotil použití přípravku Marly Skin i ošetřující personál. Marly Skin získal skóre 1,2, tj. vynikající hodnocení i v tomto sektoru, zatímco ostatní přípravky obdržely průměrnou známku 3,0, tj. uspokojivý.

2.5. Účinky ošetřujícího přípravku na pacienta

Účinky ošetřujících přípravků byly hodnoceny z hlediska podráždění pokožky, zhoršení podráždění, snášenlivosti a vedlejších účinků u pacientů i ošetřujícího personálu.

U pacientů:

Při použití přípravku Marly Skin nebylo pozorováno žádné podráždění pokožky, u ostatních přípravků došlo v 5 případech k podráždění pokožky.

Zmírnění podráždění bylo při použití přípravku Marly Skin zaznamenáno v 5 případech, ke stejné reakci došlo ve dvou případech ošetřování jinými přípravky.

Při používání přípravku Marly Skin byla snášenlivost vynikající, u osmi z ostatních přípravků byla snášenlivost hodnocena jako dobrá, v deseti případech měla tolerance značná omezení.

Při použití přípravku Marly Skin nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, ve 4 případech byly při použití ostatních přípravků zaznamenány vedlejší účinky, jako zarudnutí a ekzém.

U ošetřujícího personálu:

Při použití přípravku Marly Skin nebyly na rukou ošetřujícího personálu zaznamenány žádné známky podráždění pokožky, u ostatních přípravků došlo k podráždění v 9 případech.

Zmírnění podráždění bylo při používání přípravku Marly Skin zaznamenáno v 6 případech, u ostatních přípravků ve 3 případech. Nebyly uváděny žádné další podrobnosti o účincích přípravku Marly Skin, při používání ostatních přípravků pacienti zmiňovali zarudnutí a ekzémy.


3.
Celkové shrnutí

Výsledky studie ukázaly, že přípravek Marly Skin nad ostatními ošetřujícími přípravky vysoce vyniká pokud jde o ochranu pokožky a péče o ni, zejména na problematických místech u dlouhodobě ležících a inkontinentních pacientů v péči o starší a postižené pacienty. To se týká zejména :

-          Výrazně nižšího množství, které bylo nezbytné k ošetření

-          Kratší doby potřebné pro jednotlivé ošetření

-          Nižší četnost nutnosti ošetření v průběhu dne

-          Snadnost použití hodnocená jak pacienty, tak ošetřujícím personálem

-          Účinky ošetřovatelské péče z hlediska ochrany a péče o pokožku

Kromě těchto předností je systematické používání přípravku Marly Skin rovněž cenově efektivnější než používání ostatních ošetřujících přípravků. Výsledky studie prokázaly, že použití přípravku Marly Skin, zejména v péči o postižené a starší pacienty, lze bez výhrad a vřele doporučit.

*) Marly Skin se prodává pod značkami : Somildin, Carigard, Menalind, Kylie Skin Gard, Dermalan, Skin Derme

Heildelberg, 22. dubna 1994                                                Prof. Dr. Med. H.-G. Sonntag