SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

TUFTS UNIVERSITY
Klinika dentální medicíny

Pilotní studie: Ochrana pokožky při přecitlivělosti na latex.

W. BEABER, N. ARBREE, and G. KUGEL (Tufts University School of Dental Medicine, Boston, MA). (Listopad 1995)

Kožní problémy v důsledku nošení latexových rukavic představují v zubním lékařství stále větší problém. Cílem této studie bylo zjistit, zda komerčně dostupná ochranná pěna může efektivně zabránit podráždění, které způsobují latexové rukavice. Bylo testováno patnáct jedinců s prokázanou přecitlivělostí na latexové rukavice a patnáct jedinců, kteří s latexem problémy neměli. U obou skupin byla jedna ruka ošetřena pěnou a druhá ruka nikoli. Všechny subjekty používali stejnou techniku mytí obou rukou nemastným mýdlem (0,4 Chlorhexadin), ruce si usušili, na ruku na kterou nebyla použita pěna, si navlékli rukavici, aby zabránili průniku ochranné pěny, na druhou ruku nanesli ochrannou pěnu a nechali ji uschnout asi 4 minuty. Pak si účastnici umyli si ruce, navlékli nové rukavice a vykonávali běžné úkony po dobu až čtyř hodin (ochranná bariéra po čtyřech hodinách přestává působit). Pokud museli nosit latexové rukavice i delší dobu, opakovali aplikaci ochranné pěny každé 4 hodiny. Tento postup byl opakován po dobu dvou týdnů. Účastníci byli denně sledováni, zda u nich nedošlo na obou rukou k výskytu symptomů. Každá ruka byla bodována podle systému založeném na prokázaných dermatologických symptomech. Osoby s rukavicemi, u kterých došlo k alergické reakci na nechráněné ruce, nosili po zbývající dobu studie jiné než latexové rukavice. Ve skupině s prokázanou přecitlivělostí u 12 z 15 osob se objevily symptomy na nechráněné ruce; na ruce ošetřené ochrannou pěnou nedošlo k výskytu symptomů vůbec. Ve skupině, která s přecitlivělostí neměla problém, nedošlo k výskytu symptomů podráždění v žádné ze skupin, ať už s chráněnou nebo nechráněnou rukou. Po použití ochranné pěny nedošlo u citlivých jedinců k výskytu symptomů po dobu dvou týdnů. Data byla analyzována pomocí testu McNemara (p<0.01). Z výsledků této studie vyplývá, že ochranná pěna Marly Skin představuje účinnou ochranu před kožními problémy způsobenými přecitlivělostí na latex,

One Kneeland Street
Boston, Massachusetts  02111 617 956 6585  02111 617 956 6585
Fax: 617 956 6583