SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Johann-Wilhelm Grobe

Ochrana pokožky při obrábění kovů pomocí ochranné pěny MARLY SKIN®.

Kontaktní ekzém na rukou při obrábění kovů, nemoc z povolání a kosmetický problém v každodenní praxi.

Přes velké pokroky v automatizaci kovoobrábění v posledních 10 – 15 letech, zůstává kontaktní ekzém na rukou a prstech prakticky stále stejně závažným problémem. Důvodem a hlavní příčinou je především kontakt pokožky s pecemi, materiály při vrtání, chladícími kapalinami a zejména látkami na ochranu proti korozi.

Kromě toho tu dochází k typickým alergickým reakcím na chrom a jeho sloučeniny. Hlavním spouštěcím mechanismem je odstraňování tuku z pokožky čistícími přípravky na ruce a nesprávnou péčí. Pacienti s pokožkou se sklony k seborrhoické psoriáze jsou ohroženi nejvíce.

MARLY SKIN®, oblíbená ochranná pěna na pokožku, kterou používají ošetřovatelky, pracovníci v kovovýrobě, zedníci a vinaři od roku 1989 na ochranu rukou a prstů, které jsou nejvíce ohroženy, se osvědčila jako vysoce účinná ochrana ve všech případech.

U pracovníků ve vinařství a lidí pracujících ve fóliovnících trvala ochrana 3-4 hodiny.

Ve zde popsaném zvláštním případě, kdy byl kontaktní ekzém způsoben manipulací s chladícími a dalšími sloučeninami používanými při kovoobrábění a uznán jako nemoc z povolání, byla zajištěna kompletní ochrana před těmito látkami v průběhu celé pracovní směny. Jednalo se o muže ve věku 50, který obsluhoval frézu.

V minulosti měl problémy na několika pracovních místech ve stavebnictví kvůli kontaktu se stavebními materiály (jako např. cementem, oleji apod.). Při obsluze frézy měl soustavně kontaktní ekzém na prstech, rukou i  zápěstí kvůli kontaktu z chladícími a řeznými kapalinami. Když se do styku s těmito sloučeninami nedostal, například během dovolené nebo nemocenské, ekzém na prstech a rukou se spontánně zahojil. Když byl jeho stav uznán jako nemoc z povolání, začal po dohodě s příslušnou organizací zaměřenou na bezpečnost práce, používat přípravek MARLY SKIN® jako ochranu při obsluze frézy na stejném pracovišti, kde pracoval i dříve, a kde přicházel do styku se stejnými sloučeninami jako předtím.

Od chvíle co začal tuto ochranu používat, mohl pracovat bez omezení a nedošlo výskytu kontaktního ekzému na prstech, rukou ani na zápěstích.

Bez ochrany pokožky musel pacient soustavně prodělávat dermatologickou léčbu a být sledován a v intervalech 4 – 8 týdnů kvůli ekzému nemohl zastávat svou práci a byl proto v pracovní neschopnosti i po dobu několik týdnů. Od chvíle, kdy začal používat pěnu MARLY SKIN® jako ochranu před kapalinami se kterými přicházel na pracovišti do styku se výskytu kontaktního ekzému podařilo zabránit. Pokud po nějakou dobu ochranu nepoužíval, objevil se za několik dnů typický ekzém. Epidermální testy se sloučeninami se kterými přicházel na pracovišti do styku prokázaly střední až závažné reakce na běžné koncentrace chladících kapalin, přičemž nejsilnější reakce byly na koncentrace používané na pracovišti. Epidermální testy na sloučeniny chromu ukázaly rovněž silné alergické reakce po 24, 48 a 72 hodinách. Od doby co začal používat MARLY SKIN®, byl pracovník schopen pracovat bez omezení. bez ohledu na to pokračoval v pravidelné dermatologické léčbě (krém bez kortizonů) a byl monitorován. K opětovnému výskytu ekzému na rukou došlo pouze po kontaktu s cementem a betonem, při práci ve volném čase, kdy ochrannou pěnu nepoužil. Pak musel k léčbě použít krátkodobě krém s kortizonem. Prohlídka prstů, dlaně a vrchní části rukou neprokázala žádné nálezy, pokud jde o mikrobiální mykotické organismy.

Pro mytí pokožky byl používán přípravek “Saniklin Waschliquid”® (Basotherm), který byl velmi dobře snášen (složení: voda, MIPA-laureth, sulfocinát, kokoamidopropyl betain, kyselina mléčná, hydroxid sodný, chlorid sodný, lecitin, PEG-75 lanolin, sorbát draselný, parfém).

MARLY SKIN®:

1. Tato pěna ve formě aerosolu, její použití je velice ekonomické a snadno se roztírá. Je vhodná pro použití na celé tělo i na tvář.

2. Po aplikaci poskytuje ochranu ve svrchní vrstvě kůže a zabraňuje průniku škodlivých látek. Neovli-vňuje hmat ani pocení a kůže může dýchat. Ochranná pěna nezůstává na povrchu pokožky, takže neza-nechává stopy ani otisky na mate-riálech se kterými se pracuje a samozřejmě není mastná. Chrání pokožku po dobu 4 hodin, i když je v této době několikrát umyta mýdlem a vodou. Bylo zabráněno podráždění pokožky, ekzému, prů-niku drobných částeček prachu do pokožky a dalším podrážděním.

3. Přípravek MARLY SKIN® byl vědecky zdokumentován, otestován v praxi, pro mnoho lidí s kožními problémy představuje jedinou šanci k tomu, aby mohli pokračovat ve své profesi. Má univerzální využití, to znamená je vhodný i pro domácnost a volný čas.

Složení a mechanismus působení:

Pěnu pro ochranu pokožky tvoří lipofilické složky – kyselina stearová, dimethylpolysiloxan – a hydrofilické složky jako je propylenglykol, glycerol a sorbitol. Hnací látkou je směs propanu a butanu. Po aplikaci této emulze tvořené dvěma fázemi na pokožku vznikne v její nejsvrchnější vrstvě jemnozrnná krystaloidní „síť“ připomínající membránu.

Lipidové komponenty vytváří síť s tak velkým smáčecím úhlem, že kontakt pokožky s vnějšími kapal-nými fázemi je výrazně zredukován. Pokožka po ošetření nevykazuje žádné změny, výměn plynů probíhá normálně, stejně jako uvolňování tepla. Síť se vytvoří v nejsvrchnější vrstvě pokožky a povrch kůže si zachovává cit. Tato ochranná síť chrání před kontaktem s vodními fázemi, kyselinami, ředěnými zásadami a kontaktními alergeny, stejně jako proti kontaktu s orga-nickými rozpouštědly.

Ochrana před koncentrovanými zásadami je slabší, neboť způsobují zmýdelňování kyseliny stearové. Vysoce hydrofilické tenzidové molekuly pak umožňují smáčení a ochrana proti vodním fázím je zničena. Ochranný film vydrží zhruba 4 hodiny, poté musí být ochranná pěna MARLY SKIN® použita znovu.

Literatura

Grobe J-W (1990) Hautschutz der Hände bei Winzern und Winzerinnen durch MARLYSKIN® skin protector

Dt. Derm. 38 Journal 7

Adresa autora:

Dr. med. Johann-Wilhelm Grobe,

Ostallee 43, 54290 Trier