SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

Geriatrická klinika Fakultní nemocnice Herne

Docent MUDr. R. Heinrich

_

Zpráva o aplikaci přípravku MARLY SKIN® u dekubitů. 

_

Do studie byli zahrnuti dva pacienti s dekubitem

V obou případech byl MARLY SKIN® aplikován u pacientů ráno po mytí a pak každé 4 hodiny. Postup léčby byl zdokumentován na fotografiích v různých intervalech.

VÝHODA:

Aplikaci bylo nutné opakovat až po 4 hodinách, zatímco u běžně používaných přípravků je nutné opakovat ošetření každé 2 hodiny.

VÝSLEDEK:

Závěrem lze konstatovat, že ve dvou sledovaných případech vedla aplikace přípravku MARLY SKIN® k rychlejšímu zhojení dekubitech vředů.Případ 1

primární onemocnění:

Diabetes mellitus, pacient převážně upoutaný na lůžko

Ošetření přípravkem MARLY SKIN®

Psoriáza – hýždě zarudlé, dekubitus, velikost cca 4 cm
_

Den Aplikace přípravku MARLY SKIN® v dobu Pozorování
Den 1 17,00 + 21,00 hod Dekubitus Ø cca 4 cm

Případ 1 – Foto 1

Den 2 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Beze změny
Den 3 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Hýždě světlejší

Případ 1 – Foto 2

Den 4 1,00 + 5,00 + 9,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Pacient občas seděl na židli

Případ 1 – Foto 3

Den 5 1,00 + 5,00 + 9,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 6 1,00 + 5,00 + 9,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Případ 1 – Foto 4


Pacient propuštěnPřípad 2

primární onemocnění:

Diabetes mellitus, pacient na dietě, srdeční nedostatečnost

Ošetření přípravkem MARLY SKIN®

Povrchový dekubitus

_

Den Aplikace přípravku MARLY SKIN® v dobu Pozorování
Den 1 19,00 + 21,00 hod Dekubitus Ø cca 4 cm

Případ 2 – Foto 1

Den 2 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Hýždě světlejší
Den 3 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 4 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Zmenšení dekubitu

Případ 2 –Foto 2

Den 5 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Pacient měl teplotu 39°C, přesto zlepšení
Den 6 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Případ 2 – Foto 3

Den 7 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Pacient měl teplotu 39°C, přesto zlepšení
Den 8 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 9 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 10 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Dekubitus Ø  cca 2 cm
Den 11 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 12 1,00 + 5,00 + 9,00 + 11,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Den 13 1,00 + 5,00 + 9,00 + 13,00 

+ 17,00 + 21,00 hod

Případ 2 – Foto 4

Zhojení dekubitu

Na začátku studie byl pozorován dekubitus o průměru cca 4 cm, hýždě byly silně zarudlé. Již po jednom dnu došlo ke zmírnění zarudnutí, které v průběhu léčby stále více ustupovalo. Došlo ke zhojení dekubitu. Přesto, že měl pacient 5. den zvýšenou teplotu, neovlivnilo to proces hojení.