SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

AED – Automatické externí defibrilátory

Naše společnost VAVA.eu se stala k 1.12.2015  autorizovaným distributorem produktů AED firmy ZOLL pro Českou Republiku v segmentech:

- zdravotnictví (nemocnice, záchranné služby)

- hasičské záchranné sbory

- armáda a Policie ČR - vládní a samosprávní objekty - administrativní objekty - cestovní ruch - domy s pečovatelskou službou

Co je AED?

Automatizovaný Externí Defibrilátor je defibrilátor určený pro širokou veřejnost, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardii řízený výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu tzv. defibrilaci.

Jak slouží AED?

Když nastane náhlá srdeční zástava je faktem, že pouze polovina z obětí bude potřebovat šok pro defibrilaci. Ale všichni budou vyžadovat kardiopulmonální resuscitaci (KPR). K ní a jejímu správnému provedení vám pomůže po celou dobu právě AED. AED Plus je schopen sledovat kvalitu KPR a poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu pro hloubku a rychlosti stlačení hrudníku. Audio a vizuální výzvy pomůžou při záchraně jako žádný jiný AED.

Jaké AED nabízíme?

AED 3 BLS

AED 3

AED Pro

AED Plus

+ veškeré příslušenství

 

Další podrobnosti Vám rádi sdělíme na našich kontaktech nebo za Vámi rádi přijedeme.